(+30) 2813 008594

Στοιχεία Ι.Κ.Ε.

Η επωνυμία της εταιρίας είναι Cretland Ι.Κ.Ε.

Έδρα: Αστρακοί Δήμου Αρχανών – Αστερουσιών, Ηράκλειο, Κρήτη.

Το εταιρικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται σε 131.300,00€.

Ο αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ είναι 077784127000

Εταίροι στην Cretland I.K.E. είναι οι:

  • Μακρυλάκης Δημήτριος, Ηρακλή 72, Ηράκλειο Κρήτης.
  • Αμπου-Ζολώφ Αντώνιος, Λήδας 3, Καλύβια Αττικής
  • Τζεκάκης Αντώνιος, Νέστορος 9, Κάντζα Αττικής
  • Ξενιτέλης Παναγιώτης, Ηούς 21, Αθήνα Αττικής

Και οι τέσσερις εταίροι συμμετέχουν στην εταιρία με κεφαλαιακές εισφορές.

Υπεύθυνος για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρίας είναι ο Μακρυλάκης Δημήτριος.